Konferencja 2022

W dniach 14 – 16 września 2022 roku na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się 4. Międzynarodowa Konferencja Naukowa DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA, zorganizowana przez Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wspólnie z Wydziałem Leśnym i Technologii Drewna Uniwersytety Przyrodniczego w Poznaniu. Partnerami konferencji były Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów dla Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego DREMA oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydarzenie afiliowane było przez Europejski Instytut Leśny (EFI).
Celem konferencji była prezentacja wyników najnowszych badań z zakresu leśnictwa, drzewnictwa i dziedzin pokrewnych, ze szczególnym uwzględnieniem badań o dużych możliwościach praktycznego wykorzystania w gospodarce. Wymiana wiedzy i doświadczeń w międzynarodowym gronie ekspertów na temat współczesnych wyzwań przemysłów bazujących na drewnie umożliwiła wskazanie kierunków badawczych o największym potencjale wdrożeniowym. Wydarzenie otrzymało wsparcie sponsora – Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego Poltarex. Patronat honorowy sprawowali: Minister Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Lasy Państwowe. Patronat medialny nad wydarzeniem objęły  „Gazeta Przemysłu Drzewnego” oraz portal „Drewno.pl”.


Konferencję poprzedziły 1-dniowe warsztaty tematyczne związane z analizą anatomii drewna. Podczas nich uczestnicy dowiedzieli się m.in. o tym jak prawidłowo przygotowywać próbki, a także poznali mikrostrukturę ksylemu. Prowadzący przedstawił również specjalistyczne techniki z zakresu anatomii mikroskopowej roślin naczyniowych. Podczas dwudniowych obrad blisko 70 uczestników wysłuchało 23 wystąpień w sześciu sesjach tematycznych oraz zapoznało się z 11 posterami. Międzynarodowy Komitet Naukowy konferencji, któremu przewodniczyli dr inż. Dominika Janiszewska (Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz - PIT) oraz dr hab. Tomasz Jelonek (Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) składał się z 17 pracowników naukowych, reprezentujących uczelnie i jednostki badawcze w kraju, jak i za granicą. Sekretarzami Naukowymi Komitetu byli dr inż. Adrian Łukowski  oraz mgr inż. Marta Górska (oboje z Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, Uniwersytetu Przyrodniczy w Poznaniu). W konferencji wzięli udział badacze i specjaliści z Czech, Estonii, Finlandii, Ghany, Grecji, Niemiec, Włoch, oraz Polski.
Konferencję otworzyła Przewodnicząca Komitetu Naukowego dr inż. Dominika Janiszewska (Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz - PIT) wraz z przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego dr. hab. inż. Zbigniewem Karaszewskim (Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz -PIT).
Wykłady wprowadzające wygłosili Goście Honorowi konferencji będący światowej sławy naukowcami –  dr Alan Crivellaro z Uniwersytetu Cambridge, Wielka Brytania oraz dr hab. Henrik Hartmann z Instytutu Biogeochemii im. Maxa Plancka, Niemcy.


Wszystkim panelom tematycznym towarzyszyły ożywione dyskusje. Konferencję zakończyły wystąpienia dr. hab. inż. Zbigniewa Karaszewskiego (Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz - PIT) oraz dr inż. Dominiki Janiszewskiej (Centrum Technologii Drewna Łukasiewicz - PIT), którzy podziękowali wszystkim uczestnikom za interesujące referaty i konstruktywną dyskusję oraz podkreśliliy unikatowy charakter wydarzenia, będącego multidyscyplinarnym podejściem do tematyki gospodarki leśnej i gospodarowania drewnem, a więc wymianę wiedzy z perspektywy całego łańcuch drzewnego.


Na koniec Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i Sekretarz Naukowa pożegnali uczestników, jednocześnie zapraszając ich na kolejną konferencję za dwa lata.
 

PATRONAT HONOROWY

 

 

WYDARZENIE AFILIOWANE PRZEZ EFI

 

 

PARTNERZY KONFERENCJI

            

 

 

PATRONAT  MEDIALNY