Informacje dla autorów

Abstrakty:

Abstrakty (nadesłane przez Formularz rejestracyjny) zaakceptowane przez Komitet Naukowy konferencji, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Abstrakt należy przygotować zgodnie ze wzorem (wzór abstraktu).

 

Artykuły:

Artykuły o wysokiej wartości naukowej, przygotowane na bazie referatów i/lub posterów, autorzy mogą, zgodnie z procedurą opisaną na stonie czasopisma, opublikować w czasopiśmie naukowym DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty po pozytywnych recenzjach i przyjęciu przez Komitet Redakcyjny tego czasopisma.

"Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty" jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym publikowane są oryginalne wyniki nowatorskich badań podstawowych i stosowanych dotyczących zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych - istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie wraz z ich otoczeniem, a także interesujące dla międzynarodowego grona odbiorców. "Drewno" jest wydawane w cyklu półrocznym w systemie Open Access; jest indeksowane w bazie Science Citation Index Expanded, będącej częścią ISI Master Journal List (w Polsce określanej jako tzw. lista filadelfijska) jako jedyne wydawane w Polsce czasopismo naukowe z zakresu drzewnictwa i jedno z około 20 światowych czasopism z tej dziedziny.

 

Postery:

Do ekspozycji akceptujemy postery w języku angielskim, w formacie B1 (70x100 cm), w orientacji pionowej. 

 

UWAGA!

Abstrakt należy przesłać przez Formularz rejestracyjny.