Informacje dla autorów

Abstrakty:

Abstrakty referatów/posterów (nadesłane przez Formularz rejestracyjny) zaakceptowane przez Komitet Naukowy konferencji, zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych.

Abstrakt należy przygotować zgodnie ze wzorem (wzór abstraktu).

 

Artykuły:

Artykuły o wysokiej wartości naukowej, przygotowane na bazie referatów i/lub posterów, autorzy mogą opublikować w czasopismach:

  • DREWNO. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikatyzgodnie z procedurą opisaną na stonie czasopisma, po pozytywnych recenzjach i przyjęciu przez Komitet Redakcyjny tego czasopisma.
    "Drewno. Prace naukowe. Doniesienia. Komunikaty" jest międzynarodowym czasopismem naukowym, w którym publikowane są oryginalne wyniki nowatorskich badań podstawowych i stosowanych dotyczących zagadnień technologicznych, technicznych, ekonomicznych i ekologicznych - istotnych dla sfery nauki i przemysłów opartych na drewnie wraz z ich otoczeniem, a także interesujące dla międzynarodowego grona odbiorców. "Drewno" jest wydawane w cyklu półrocznym w systemie Open Access; jest indeksowane w bazie Science Citation Index Expanded, będącej częścią ISI Master Journal List (w Polsce określanej jako tzw. lista filadelfijska) jako jedyne wydawane w Polsce czasopismo naukowe z zakresu drzewnictwa i jedno z około 20 światowych czasopism z tej dziedziny.

     
  • Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria
    Acta Scientiarum Polonorum Silvarum Colendarum Ratio et Industria Lignaria (Polish Journal of Forestry) jest czasopismem naukowym założonym w 2001 r. przez wszystkie polskie uczelnie rolnicze. Czasopismo publikuje oryginalne, recenzowane prace naukowe dotyczące głównych aspektów leśnictwa i nauki o drewnie. Prace są publikowane w języku angielskim, wydawane są cztery numery rocznie. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz internetowej.
    Czasopismo ma charakter open access i jest przedsięwzięciem non-profit. Publikowane prace mogą być bezpłatnie pobierane, czytane i przechowywane - z zastrzeżeniem praw autorskich. Przyjęto licencję Creative Commons CC BY-NC (Attribution-NonCommercial).

 

Przypomnienie dla autorów posterów:

Sesja posterowa odbędzie się 16 września w III dzień Konferencji w godz. 13 30 – 14 30.
Podczas sesji autorzy posterów zaprezentują jeden slajd wyświetlany na ekranie głównym, po czym nastąpią pytania z sali.
Czas wystąpienia to 3 minuty, czas na pytania 2 min.
Slajd należy przygotować jako pdf w poziomie w formacie 16:9 i przekazać najpóźniej w dniu prezentacji.
Osoba do kontaktu: Marta Górska, marta.gorska@up.poznan.pl
Papierowe wersje posterów nie są potrzebne, wykorzystujemy jedynie elektroniczne.