Program

Dzień zerowy (13.09.2022)  warsztaty >>

08:45 – 09:00 Rejestracja uczestników
09:00 – 13:00 Warsztaty  cz. I
13:00 – 13:30

Przerwa

13:30 – 17:00 Warsztaty  cz. II 

 

Dzień pierwszy (14.09.2022)

09:00 – 09:50 Rejestracja uczestników i poczęstunek
09:50 – 10:00 Powitanie
10:00 – 10:30

Wykład Gościa Honorowego
Wood anatomy of forest species and it’s role in understanding forests in a changing climate
Alan Crivellaro

10:30 – 11:00 Wykład Gościa Honorowego
Sustainable forestry and climate change – uncertainties from tree mortality during extreme events
Henrik Hartmann
SESJA I  
11:00 – 12:00  
12:00 – 13:00 Lunch
SESJA II  
13:00 – 15:15  
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
SESJA III  
15:30 – 17:15
20:00  22:00 Uroczysta kolacja 

 

Dzień drugi (15.09.2022)  wyjazd terenowy

08:00   Wyjazd z Poznania (miejsce zbiórki: ..............................)
  Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
 

Żnińska Kolej Wąskotorowa

  Nadleśnictwo Gniezno
  Katedra Gnieźnieńska
18:30   Powrót do Poznania
20:00  22:00 Uroczysta kolacja (Concordia Design Poznań)

 

Dzień trzeci (16.09.2022)

SESJA IV  
09:00 – 10:00  
10:00 – 10:15 Przerwa kawowa
SESJA V  
10:15 – 11:45  
11:45 – 12:45 Lunch
SESJA VI  
12:45 – 14:00  
14:00 – 15:00 Sesja posterowa
15:00 – 15:15 Zakończenie