Program

Dzień pierwszy (21.10.2019)

09:00 – 09:45 Rejestracja uczestników i poczęstunek
09:45 – 09:55 Powitanie
09:55 – 10:30

Wykład Gościa Honorowego
Evolving Typologies in Canadian Wood Construction
Randall Kober

SESJA I ...
10:30 – 10:45 ...
10:45 – 11:00 ...
11:00 – 11:15 ...
11:15 – 11:30 ...
11:30 – 11:45 ...
11:45 – 12:00 ...
12:00 – 12:15 Dyskusja
12:15 – 13:30 Lunch
SESJA II ...
13:30 – 13:45 ...
13:45 – 14:00 ...
14:00 – 14:15 ...
14:15 – 14:30 ...
14:30 – 14:45 ...
14:45 – 15:00

...

15:00 – 15:15 ...
15:15 – 15:30 Dyskusja
15:30 – 15:45 Przerwa kawowa
SESJA III ...
15:45 – 16:00 ...
16:00 – 16:15 ...
16:15 – 16:30 ...
16:30 – 16:45 Dyskusja
20:00  22:00 Uroczysta kolacja 

 

Dzień drugi (22.10.2019)

SESJA IV ...
09:00 – 09:15 ...
09:15 – 09:30 ...
09:30 – 09:45 ...
09:45 – 10:00 ...
10:00 – 10:15 ...
10:15 – 10:30 Dyskusja
10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
SESJA V ...
10:45 – 11:00 ...
11:00 – 11:15 ...
11:15 – 11:30 ...
11:30 – 11:45 ...
11:45 – 12:00 ...
12:00 – 12:15 ...
12:15 – 12:30 Dyskusja
12:30 – 13:30 Lunch
SESJA VI ...
13:30 – 13:45 ...
13:45 – 14:00 ...
14:00 – 14:15 ...
14:15 – 14:30 ...
14:30 – 14:45 ...
14:45 – 15:00 Dyskusja
15:00 – 15:15 Wystąpienia Sponsorów
15:15 – 15:30 Przerwa kawowa
15:30 – 16:15 Sesja posterowa
16:15 – 16:30 Zakończenie