Alan Crivellaro

 

 

dr Alan Crivellaro
Wydział Geografii Uniwersytetu Cambridge, Wielka Brytania

Alan Crivellaro jest naukowcem zajmującym się powiązaniami między środowiskiem a budową anatomiczną roślin naczyniowych. Obszarem jego szczególnego zainteresowania są reakcje komórek na procesy fizyczne i biologiczne w krótszych i dłuższych okresach  od adaptacji do krótkotrwałych przymrozków po przebiegające przez tysiąclecia procesy ewolucyjne.