Komitet naukowy

Przewodnicząca:
Dr inż. Dominika Janiszewska (Centrum Technologii Drewna, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)

Wiceprzewodniczący:
Dr hab. Tomasz Jelonek, prof. UPP (Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

Sekretarz Naukowy:
Dr inż. Adrian Łukowski (Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
mgr inż. Marta Górska (Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)


Członkowie:
Prof. dr hab. Marta Aleksandrowicz-Trzcińska (Wydział Leśny, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Dr hab. Piotr Borysiuk, prof. SGGW (Wydział Technologii Drewna, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Prof. dr Matthias Dieter (Institute of Forestry, Johann Heinrich von Thünen Institute, Hamburg)
Dr Henrik Heräjärvi (Production Systems, Natural Resources Institute Finland, Helsinki)
Dr hab. Arkadiusz Kawa (Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny)
Prof. dr hab. Piotr Łakomy (Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. inż. Bartłomiej Mazela (Wydział Leśny i Technologii Drewna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr inż. Ján Sedliačik (Faculty of Wood Sciences and Technology, Technical University in Zvolen)
Univ.Prof. Dipl.-Ing. Dr.nat.techn. Karl Stampfer (Institute of Forest Engineering, University of Natural Ressources and Life Sciences, Vienna)
Prof. dr inż. Stanimir Stoilov (Faculty of Forestry, University of Forestry, Sofia)
Dr Petros A. Tsioras (Lab of Forest Utilization, Aristotle University, Thessaloniki)
Prof. dr hab. Tomasz Zawiła-Niedźwiecki (Komitet Nauk Leśnych i Technologii Drewna PAN) 
Prof. dr hab. Jacek Hilszczański (Instytut Badawczy Leśnictwa, Polska)