Komitet naukowy 2015

Przewodniczący
Dr Władysław Strykowski, prof. ITD – Dyrektor Instytutu Technologii Drewna

Mgr inż. Adam Wasiak – Dyrektor Generalny Lasów Państwowych

Dr hab. Janusz Czerepko, prof. IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa)
Prof. Dr. Matthias Dieter (Johann Heinrich von Thünen Institute)
Prof. dr hab. Ewa Dobrowolska (Komitet Technologii Drewna PAN)
Prof. dr hab. Roman Gornowicz (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. Andrzej Grzywacz (Polskie Towarzystwo Leśne)
Prof. Dr František Hapla (Georg-August-Universität Göttingen)
Prof. dr hab. Krzysztof Krajewski (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Prof. dr hab. Bartłomiej Mazela (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. Dr. Peter Niemz (Institute for Building Materials, ETH Zurich)
Prof. dr hab Stanisław Orzeł (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Prof. dr hab. Piotr Paschalis Jakubowicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)
Mariano J. Pérez Campos (AIDIMA – Technology Institute on Furniture, Wood, Packaging and related industries)
Prof. dr hab.Włodzimierz Prądzyński (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Prof. dr hab. Ewa Ratajczak (Instytut Technologii Drewna)
Dr. h.c. Uwe Schmitt (Johann Heinrich von Thünen Institute)
Dr. Rafaelle Spinelli (IVALSA – National Research Council of Italy, Trees and Timber Institute)
Dr. rer. nat. Steffen Tobisch (IHD – Institut für Holztechnologie Dresden)
Prof. dr hab. Henryk Żybura (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego)