Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu internetowego www.wood-science-economy.pl, zwanego dalej Serwisem.

 1. Informacje ogólne.
  Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z formularzy udostępnianych poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna z siedzibą w Poznaniu, 60-654, ul. Winiarska 1, KRS 0000855845, NIP 7770000985, REGON 386823656.
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez informacje dobrowolnie wprowadzone w formularzach,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików "cookies"].
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika.
 7. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 8. Dane osobowe pozostawione w Serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzach przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji swoich danych i żądania zaprzestania ich przetwarzania w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian zasad polityki prywatności Serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób bezzwłoczny, widoczny i zrozumiały.
 11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości, co do któregokolwiek z zapisów niniejszej Polityki prywatności, jesteśmy gotowi je wyjaśnić; nasze dane kontaktowe znaleźć można w zakładce KONTAKT.