Wystawa

   W dniach 21-22 października 2019 roku, w IBB Andersia Hotel w Poznaniu (Plac Andersa 3) została zorganizowana
dla uczczenia 100-lecia obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości wystawa fotograficzna zatytułowana
„Budownictwo drewniane – było, jest i będzie…”,
towarzysząca 3. Międzynarodowej Konferencji Naukowej „DREWNO – NAUKA – GOSPODARKA”.

Organizatorem wystawy jest Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna.

Autorem zdjęć jest Andrzej Noskowiak.

 

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.

   

    Budownictwo drewniane towarzyszy ludzkości od zarania dziejów, co oznacza, że również na ziemiach polskich było elementem tożsamości narodowej. Stanowiąc nieodłączną część codziennego życia, wpływało na budowanie poczucia jedności i wspólnoty lokalnej oraz państwowej. Zmieniało się wraz z kolejnymi latami, odzwierciedlając trendy w architekturze i nierzadko będąc zwierciadłem nastrojów społecznych. Każdy czas stawiał i stawia przed budownictwem nowe wyzwania. Dziś budownictwo drewniane staje się synonimem zrównoważonego rozwoju, gdyż drewno daje możliwość wznoszenia obiektów nie tylko bezpiecznych i trwałych, ale także przy znacznie niższych kosztach środowiskowych w odniesieniu do innych materiałów budowlanych. Unikalne walory tego w pełni odnawialnego surowca pozwalają na realizację nawet najśmielszych form architektonicznych, stając się jednocześnie szczelnym zasobnikiem dwutlenku węgla wchłoniętego z atmosfery. Wznoszenie obiektów budowlanych, w których drewno pełni funkcje konstrukcyjne, było zawsze celną odpowiedzią na potrzeby mieszkaniowe społeczeństwa. Tak było bezpośrednio po odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 roku, ale także bezpośrednio po zakończeniu II-ej wojny światowej, czy po klęsce powodzi w 1997 roku. Wolna i niepodległa Polska jest niekwestionowaną wartością wspólną Polaków, dlatego poprzez ukazanie różnorodności budownictwa drewnianego na przestrzeni lat, wystawa nawiązuje także do wydarzeń, które wyzwalają w Polakach poczucie dumy, jedności, koncentrują uwagę na dobru wspólnym i inspirują do ambitnego myślenia o przyszłości naszego kraju.

   Skierowana do szerokiego grona odbiorców, wystawa poświęcona budownictwu drewnianemu w Polsce miała przede wszystkim charakter edukacyjny, ale także artystyczny i kulturalny, wpisując się tym samym w godne celebrowanie setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości ze szczególnym uwzględnieniem pamięci i tradycji regionalnej, lokalnej i rodzinnej wpisanej i tworzącej historię narodową. Jej założenia są zgodne z wartościami wpisanymi w Wieloletnim Programie Rządowym – wolnością, solidarnością oraz poszanowaniem godności i praw człowieka, służącym wzmacnianiu wspólnoty w oparciu o polską tradycję państwową.

   

  

 Dziękujemy za odwiedzenie wystawy!

 

(fot. Mateusz Sydow, Anna Gałecka)