Opłaty

 

Opłata promocyjna za udział w 1. i 3. dniu konferencji: wniesiona do 16.08.2022700,00 zł brutto (w tym 23% VAT)/osoba
Opłata regularna za udział w 1. i 3. dniu konferencji: wniesiona od 17.08.2022810,00 zł brutto (w tym 23% VAT)/osoba

Opłata obejmuje udział w 1. i 3. dniu konferencji, materiały konferencyjne (zawierające abstrakty), wyżywienie w ramach obrad oraz udział w uroczystej kolacji w 1. dniu konferencji.
Opłata za udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji w 1. dniu konferencji  180,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

 

Opłata za udział w wyjeździe terenowym w 2. dniu konferencji: 180,00 zł brutto (w tym 23% VAT)/osoba

Opłata obejmuje udział w 2. dniu konferencji, przejazd, wyżywienie w ramach wyjazdu oraz udział w uroczystej kolacji w 2. dniu konferencji.
Opłata za udział osoby towarzyszącej w uroczystej kolacji w 2. dniu konferencji  180,00 zł brutto (w tym 23% VAT)

 

Łączną opłatę konferencyjną należy wpłacić na konto:

Sieć Badawcza Łukasiewicz  Poznański Instytut Technologiczny
ul. Ewarysta Estkowskiego 6, 61-755 Poznań

BANK MILLENNIUM SA
36 1160 2202 0000 0000 6089 3555

z dopiskiem „Conference_WSE_2022”, podaniem nazwiska/nazwisk uczestnika/uczestników
oraz numeru NIP firmy/instytucji