Henrik Hartmann

 

 

 

dr hab. Henrik Hartmann
Zakład Procesów Biogeochemicznych w Instytucie Biogeochemii im. Maxa Plancka, Jena, Niemcy

Henrik Hartmann studiował nauki leśne i zrobił doktorat z ekologii lasu w Kanadzie. Jego badania ekofizjologiczne dotyczą mechanizmów śmiertelności drzew związanych z klimatem i reakcji fizjologicznych drzew podczas stresu. Jest koordynatorem Grupy Zadaniowej IUFRO ds. monitorowania globalnych wzorców i trendów śmiertelności drzew oraz członkiem-założycielem Międzynarodowej Sieci Śmiertelności Drzew.