Jim L. Bowyer

Dr Jim L. Bowyer jest dyrektorem Instytutu Zarządzania Rozwojem Produktów Leśnych (Forest Products Management Development Institute) na Wydziale Drzewnictwa i Papiernictwa (Department of Wood and Paper Science) Uniwersytetu Stanu Minnesota. Specjalizuje się w globalnych trendach surowcowych i środowiskowej analizie cyklu życia materiałów, a w okresie od 1984 roku do początku 1995 roku kierował Wydziałem Drzewnictwa i Papiernictwa Uniwersytetu Stanu Minnesota.

Ukończył Uniwersytet Stanu Oklahoma ze stopniem licencjackim z zakresu leśnictwa (1964 r.), Uniwersytet Stanu Michigan ze stopniem magisterskim z zakresu produktów leśnych (1966 r.) i Uniwersytet Stanu Minnesota ze stopniem doktorskim z zakresu nauki o drewnie i technologii drewna (1973 r.). Dr Bowyer pełnił funkcję przewodniczącego towarzystwa ds. produktów leśnych (Forest Products Society, 1993-94 r.) i ds. nauki i technologii w drzewnictwie (Society of Wood Science and Technology 1987-88 r.). Ponadto jest członkiem międzynarodowej akademii drzewnictwa (International Academy of Wood Science).

Dr Bowyer jest przewodniczącym technicznego komitetu sterującego konsorcjum na rzecz badań nad odnawialnymi materiałami przemysłowymi (Consortium for Research on Renewable Industrial Materials), członkiem zarządu fundacji lasów tropikalnych (Tropical Forest Foundation) i naukowego komitetu doradczego fundacji lasów strefy umiarkowanej (Temperate Forest Foundation). Pracuje także dla konsorcjum na rzecz lasów przy Instytucie Rocky Mountain (Rocky Mountain Institute Systems Groups on Forest).

Jest autorem ponad 110 artykułów dotyczących różnych aspektów wytworzenia i wykorzystania produktów leśnych, wpływu środowiska na leśną politykę krajową, oraz współautorem wiodącego w Ameryce Północnej podręcznika dotyczącego drzewnictwa, obecnie wznowionego już po raz trzeci. Często wykłada na temat marketingu, dystrybucji i zastosowania drewna, a także na temat środowiskowych aspektów leśnictwa, pozyskania i wykorzystania drewna.