Prof. dr. ir. Joris Van Acker

Prof. Joris Van Acker jest Kierownikiem Laboratorium Technologii Drewna (Woodlab) w Katedrze Leśnictwa i Gospodarki Wodnej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu w Gandawie, w Belgii. Specjalizuje się w anatomii drewna, ochronie i modyfikacji drewna, a także w badaniu fizycznych i mechanicznych właściwości drewna oraz produktów drewnopochodnych. Obecnie, pracuje m.in. nad technologią rzadziej używanych gatunków drewna, innowacyjnymi rozwiązaniami w budownictwie drewnianym, rozwojem konkurencyjnych, pod względem cen, wysokiej jakości kompozytów na bazie lnu oraz wydłużeniem żywotności konstrukcji drewnianych, przy zastosowaniu przyjaznych dla środowiska środków hydrofobowych na bazie krzemu.

Na Uniwersytecie w Gandawie zdobył zawód inżyniera nauk biologicznych z zakresu leśnictwa i technologii drewna oraz otrzymał stopień doktorski z zakresu ochrony i trwałości sklejki. Obecnie jest profesorem na ww. Uniwersytecie i jego działania obejmują dydaktykę, badania naukowo-badawcze i rozwojowe.

Prof. Joris Van Acker zaangażowany jest w działania platform naukowych typu COST, InnovaWood, jest członkiem Komitetu Naukowego Międzynarodowej Konferencji dot. modyfikacji drewna (ECWM), Międzynarodowej Komisji dot. topoli (IPC) oraz grupy roboczej Komitetu Technicznego Europejskiej Komisji Normalizacyjnej CEN TC 38. Ostatnio został powołany na prezesa Międzynarodowej Grupy Badawczej dot. ochrony drewna (IRGWP), która jest wiodącą globalną organizacją dla rozpowszechniania informacji naukowej na temat środków ochrony drewna.

Prof. Joris Van Acker jest autorem ponad 120 artykułów dotyczących różnych aspektów gospodarki leśnej, budownictwa drewnianego, chemicznej modyfikacji drewna, jej skuteczności i ekotoksykologii, efektywności środków ochronno-dekoracyjnych, a także biodegradacji drewna i wyrobów drewnopochodnych.