Terminy

11 kwietnia 2022 Otwarcie rejestracji

31 lipca 2022

Nadsyłanie abstraktów referatów/posterów - wyślij przez formularz rejestracyjny
22 sierpnia 2022 Akceptacja nadesłanych abstraktów
16 sierpnia 2022 Ostateczny termin wniesienia promocyjnej opłaty konferencyjnej 
5 września 2022 Ostateczny termin rejestracji i wniesienia regularnej opłaty konferencyjnej 
14 września 2022 I dzień Konferencji
15 września 2022 Wyjazd terenowy
16 września 2022 II dzień Konferencji